JİNEKOMASTİ HAKKINDA

Erkeklerdeki kadın tipi meme büyümesidir. Özellikle meme başı altındaki az miktarda olan meme dokusunun artması veya meme içindeki yağ miktarının artması veya bu iki nedenin beraber olması sonucu oluşur. Bazı ilaçların yan etkisi sonucu jinekomasti oluşurken bazen hormonal bozukluklar bazen de kilo alımına bağlı olarak da meme dokusu büyüyebilir. Erkeğin estetik görünümünü bozup sosyal hayatta kıyafet kullanımında zorluklara ve psikolojik bozukluklara yol açabilir.

Jinekomasti Oluşumunda Cerrahi Tedaviye Nasıl Karar Verilmeli?

İnsan hayatında memelerin büyümesinin normal olarak kabul edildiği 3 dönem vardır.

  1. Dönem yeni doğan dönemi olup anne kanındaki kadınlık hormonun bebeğe geçmesi sonucu oluşur ve bir süre sonra kendiliğinden düzelir.
  2. Dönem ergenlik çağı olup büyüme esnasındaki hormonal dalgalanmalar sonucu oluşur ve birkaç yıl içinde yine kendiliğinden düzelir.
  3. Dönem yaşlılık dönemi olup erkeklik hormonunun seviyesinin azalması sonucu memelerin büyümesi ile karakterizedir. Meme dokusunun büyümesine yol açan neden bez dokusunun artması ise glandüler tip, yağ dokusu artığı ise adipoz tip, her ikisi beraber ise kombine tip jinekomasti adını almakta ve bu özelliklere göre tedavi planı şekillenmektedir. Meme dokusunun büyüklüğüne göre de beraberinde deri fazlalığı olabilmektedir.

Jinekomasti Ameliyatı Nasıl Yapılmakta? Size Hangi Tip Operasyon Uygun Olur?

Bu karar Estetik cerrahinin neredeyse tüm operasyonlarında olduğu gibi jinekomasti de hastayla hekimin beraberce alacağı tedavi planı kararına göre olmalıdır. Hastanın meme dokusunun büyüklüğü, içerik olarak yağ mı bez dokusunun mu daha fazla olduğu ve beraberinde deri çıkarılmasına gerek olacak deri fazlalı lığının olup olmadığı, göğüsler arası asimetrinin olup olmadığına göre cerrahi tedavi planlanır.

Cerrahi tedavide 3 ana gruba ayrılmaktadır. Birincisinde yağ komponentinin fazla olduğu vakalar için vakumla yağ alma işlemi olan liposuction en sık kullanılan yöntemdir. Özellikle günümüzde sadece göğüsleri değil vücudun çoğu yenin şekillendirilmesinde kullanılan VASER liposuction yöntemi ile hem daha iyi sonuçlar alınabilmekte hem de içerikte glanduler komponentin de var olduğu vakalara bile bir miktar etki ederek göğüs dokusunun şekillendirilmesinde etkili olabilmektedir. Bu yöntemle her bir göğüs için 1-2 küçük giriş deliği aracılığı ile göğüs altındaki yağ dokusu alınabilmektedir.

İşlem meme dokusunun büyüklüğüne göre genellikle genel anestezi altında 1-2 saat sürer. İşlem sonrası göğüs derisinin tabana daha rahat oturup şekillenebilmesi için bir korse giydirilir. Bu korsenin 2-4 hafta arası kullanılması tavsiye edilir.

İkinci yöntemde göğüs içinden doku çıkarılması işlemidir. Bu yöntem genellikle liposuction ek olarak özellikle meme başının (areola) arkasındaki bez dokusunun çok sert ve geniş olduğu durumlarda kullanılır. Meme başının etrafından yarım ay şeklinde yapılan kesi ile meme dokusundan parça çıkarma işlemi de diyebiliriz. Bu işlem sonrası kesi yeri genellikle estetik dikişle kapatılır ve meme başının etrafında belli belirsiz bir iz şeklinde iyileşir.