HI-DEF LIPOSUCTION OPERASYONU

Hi-def Liposuction | High-Definition Liposculptring; liposuction ve yağ enjeksiyonu yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bir ameliyat şeklidir. Bu operasyonda hedef daha atletik görünümlü vücutlar elde etmektir. Yöntemde öncelikle Vaser liposuction işlemi uygulanır yağ dokusu büyük oranda inceltilir. Kasların sınırlarını oluşturan kısımlar daha ince bir hale getirildikten sonra vurgulanmak istenen kas alanları üzerine yağ enjeksiyonları uygulanır. Bu sayede istenen kas grupları ön plana çıkartılır. Yöntem özellikle karın ön duvarında “six-pack” (baklava görüntüsü) oluşturulması ve omuz dolgunluğunun sağlanması amacıyla kullanılır.

Vaser Liposuction liposelektif (yağ hücresine duyarlı) olması sebebiyle konvansiyonel liposuction tekniklerinden farklılık göstermektedir. Bu işlem ile liposuction ile elde edilen sonuçların tamamına ulaşıla bilinirken beraberinde bazı avantajlar da sağlamaktadır.

Vaser liposuction tekniğinde klasik liposuction işleminden farklı olarak sıvı verme basamağını takiben Vaser cihazı yardımıyla yağ hücrelerini parçalama ve sıvılaştırma uygulanır. Bu işlemi takiben parçalanan yağ dokuları kanüller yardımıyla dışarı çekilir. Yöntemin yağ hücreleri üzerine odaklanmış olması liposuction sırasında kan damarı ve sinirler üzerinde hasar oluşma ihtimalini azaltmakta buda ameliyat sonrasında daha az morluk ve daha az his kaybı olarak bize pozitif getiri sağlamaktadır. Bunlara ek olarak özellikle bel bölgesinin inceltilmesini, daha derin popo başlangıç noktası olmasını, karın ön duvarında six-pack görüntüsünü isteyen hasta gruplarında sonuçlar son derece memnuniyet vericidir. Ameliyat hazırlık ve sonrası dönem klasik liposuction ile aynıdır.