BACAK ESTETİĞİ

Düzgün ve simetrik bacaklar kadınlarda görselliğin önemli parçalarından birisidir. Bacaklarda sıklıkla kilo artışına paralel oluşan kalınlaşmalar en başta gelen estetik problem olarak karşımıza çıkarken bunu sarkmalar ve incelmeler takip etmektedir.

Anatomik olarak bacak üç kısma ayrılır. Bunlar sırasıyla diz kapağı, diz kapağının üst kısmı olan uyluk ve alt kısmında yer alan baldır veya “calf” tır. Bu alanlarda oluşan estetik problemler çoğunlukla birbirinden farklıdır ve ayrı ayrı ele alınmasında fayda vardır.

Uyluk bölgesinde oluşan başlıca estetik şikayetler lokal yağ toplanmaları, uyluğun dairesel şekilde kalın olması ve uyluk iç kısmında sarkmaların oluşmasıdır. Bu şikayetlerin tamamında uygulanacak tedavinin şekli ve boyutu farklılık gösterir.

Uyluk bölgesinde yağ birikimleri ve asimetrilerin onarımında ilk seçenek liposuction ameliyatıdır. Liposuction ameliyatı sıklıkla genel anestezi veya sedasyon altında uygulanırken ortalama ameliyat süresi alanın genişliğine paralel olarak 1-1.5 saat arasında değişir. Bu operasyonda 2 mm boyutunda birkaç delikten kanüller vasıtası ile girilerek asimetri ve kalınlık oluşturan yağ dokuları temizlenir. Operasyon sonrası sıklıkla ağrısız olup hastalar 2 saat sonra ayağa kalkar ve 1 gün sonra taburcu olabilirler.

Uyluk bölgesinde iç kısımda sarkmaların onarımında ise tedavi liposuction ile kombine edilen uyluk germedir. Uyluk germe ameliyatlarında temel amaç sarkmış ve fazlalık oluşturan derinin çıkarılmasıdır. Bu işlemde benzer şekilde çoğunlukla genel anestezi altında yapılır ve ilk aşamada liposuctionla uyluk iç kısmında biriken yağ dokusu temizlenir. Oluşan sarkmanın derecesine paralel olarak devamında kısmi veya tam uyluk germe uygulanır. Kısmi uyluk germe ameliyatında kesiler kasık bölgesine (karın ve bacak birleşim noktası) yerleştirilir ve tamamen çamaşır içerisine gizlenir. Tam uyluk germede ise buna ek olarak dize doğru uzanım gösteren bir iz daha oluşur. Kısmi uyluk germe işleminde daha çok dikey planda bir toparlanma sağlanabilirken tam uyluk germe ameliyatında yatay planda da belirgin bir sıkılaşma elde edilir. Her iki tipteki uyluk germe ameliyatı sonrasında hasta aynı gün ayağa kalkıp yürüyebilir ve ertesi gün hastaneden taburcu edilir. Hastalar yaklaşık 4 gün sonra günlük hayatına büyük ölçüde dönebilirken 1. haftanın sonunda uzun yürüyüş, 15. günden itibaren de koşu ve diğer spor faaliyetlerinde bulunabilir.

Diz bölgesi estetiğinde en sık karşılaşılan yakınma diz çevresinde ortaya çıkan sarkma ve yağ birikimleridir. Özellikle dizin iç tarafında oluşan yağ birikimleri etek veya dar kıyafetler giyildiğinde estetik olarak büyük kaygı oluşturabilmektedir. Bu sorunların tedavisinde birinci tercih ise “liposuction” dır. Lokal anestezi ile beraber sedasyon altında uygulanacak bu operasyon ile yaklaşık 30 dakika içerisinde hastalar şikayetinden tamamen kurtulabilmekte ve aynı gün içerisinde taburcu olabilmektedir.

Baldır bölgesinde en önemli şikayet sebebi ise diğer alanlardan farklı olarak üst bacağa göre ince baldırlara sahip olunmasıdır. Bu sorunun giderilmesinde iki seçenek mevcuttur. Bunlardan ilki ve en sık tercih edileni silikon protezlerin kullanımıdır. Genel anestezi veya spinal anestezi altında uygulanabilen bu operasyonda bacak arkasından yapılacak yaklaşık 3 cm boyutunda bir kesiden protezler yerleştirilebilirken aynı günde hasta ayağa kaldırılmakta ve yürütülmektedir. Protezler ciltten belirli bir derinliğe yerleştirildiği için ilerleyen dönemde elle hissedilmez. Sıklıkla sert silikondan yapılan protezlerin tercih edilmesi sebebiyle uzun dönemde protezlerde harabiyet ve şekil bozukluğu çok daha nadir görünmektedir. Bu bölgenin kalınlaştırılmasında diğer bir alternatif ise yağ greft uygulamalarıdır. Özellikle vücudunun diğer kısımlarında yağ birikimleri olan ve liposuction uygulanan hastalarda aynı seansta bu yağlar inceltilerek bacağın kalınlaştırılması amacıyla uygulanabilir.

Bacak estetiğinde bir diğer şikayet alanı ise ayak bileğindeki kalınlıktır. Bu bölgede oluşan kemik, deri ve tendon dışında kalan yağ birikimleri sıklıkla bacağı olduğundan kalın ve kaba gösterebilmektedir. Bu bölgenin tedavisinde de en uygun seçenek liposuction olup operasyon lokal anestezi +sedasyon altında yapılırken hasta aynı gün taburcu edilebilmektedir. Yağ birikimleri dışında kalan kemik, cilt ve tendon kaynaklı kalınlıkların ise cerrahi tedavisi yoktur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bacak Germe Operasyonu yaptırmalı mıyım?

Bacaklarınızda sarkma, asimetri, çarpıklık gibi estetik kaygılarınız var ise EVET siz “Bacak Germe Operasyonu” yaptırabilirsiniz.

Operasyon öncesi nelere dikkat edilmesi gerekir?

Muayeneniz sırasında tüm beklenti ve kaygılarınızı doktorunuz ile paylaşmalısınız. Muayene sırasında genel sağlık durumunuz hakkında size sorulacak bilgilere detaylıca cevap vermeli, geçirdiğiniz hastalık, kullandığınız ilaçlar konusunda doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Operasyon nasıl olacak?

Hastanemizde gerçekleştirilecek operasyon sedasyon + lokal anestezi veya genel anestezi altında gerçekleşir. Operasyonun çeşidine göre süre 30 dk. ile 3 saat arasında değişebilir, işleme göre aynı gün taburcu olabilir yada hastanede bir gece kalabilirsiniz.

Anestezi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Bacak Germe Operasyonu öncesinde anestezi hekimi tarafından muayeneniz yapılacak ve bilgilendirileceksiniz. Kan sulandırıcı ilaçlar, vitaminler ve alkol, sigara gibi anesteziyi etkileyen faktörler doktorunuzun öngördüğü tarih itibari ile kesilmelidir.

Operasyon sonrası sosyal hayata dönüş süreci

Operasyon sonrası ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen hafif ağrınız olabilir, 4 hafta sürekli olarak korse kullanılması gereklidir. İlk pansuman 5. günde yapılır, erken dönem de kendiliğinden hızla geçen uyuşukluk, ödem ve morluklar olabilir. İki üç gün ayakları yastıkla yükselterek istirahat önerilir. Bir hafta içinde iş hayatına dönmek mümkündür.